Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2017 - Devam Ediyor Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2014 - 2017 Yüksek Lisans

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği / Maden Yatakları Ve Jeokimya, Türkiye

 • 2015 - 2016 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği / Maden Yatakları Ve Jeokimya, Türkiye

 • 2006 - 2013 Lisans

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Uludağ Çevresindeki Magmatik ve Hidrotermal Sistemlerde Altın Taşıyan Akışkanların Tektono-Metalojenik Olarak Modellenmesi (Bursa- KB Türkiye)

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2017 Yüksek Lisans

  İnegöl, Keles (Bursa) yöresi polimetalik cevherleşmelerin değerlendirilmesi

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2016 Yüksek Lisans

  Uludağ’ın güneyinde gelişmiş granitoyidik intrüzyonlarla ilişkili cevherleşmelerin değerlendirilmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

 • İngilizce