Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nonlinear mixed finite element formulations for the analysis of planar curved beams

COMPUTERS & STRUCTURES, cilt.221, ss.63-81, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Macro and Micro Modeling of the Unreinforced Masonry Shear Walls

European Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.3, ss.116-123, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preliminary structural analysis of arch dams using a flat shell finite element formulation

Journal of Structural Engineering Applied Mechanics, cilt.2, sa.2019, ss.47-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Numerical modelling of the in-plane loaded homogenized masonry walls

Periodicals of Engineering and Natural Sciences, cilt.5, ss.314-321, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nonlinear Investigation of the Short Column Effect for Confined Walls Under Cyclic Loading

9th Turkish Conference on Earthquake Engineering, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Haziran 2021, cilt.21, sa.1, ss.173-180

The Behavior of Masonry Wall Constructed Using Biaxial Interlocking Concrete Block, Solid Concrete Block and Cement Sand Brick Subjected to the Compressive Load

ICMSMM 2020 : International Conference on Masonry Structures and Masonry Materials, Singapore, Singapur, 9 - 10 Ocak 2020, cilt.14, sa.1, ss.1

SIMULATION OF THE NONLINEAR BEHAVIOUR OF FRAME-WALL INTERACTION FOR CONFINED MASONRY SHEAR WALLS

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), 8 - 11 Ekim 2019

FINITE ELEMENT SIMULATION OF MASONRY WALLS UNDER CYCLIC LOADING USING A HETEROGENEOUS MODEL

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), 8 - 11 Ekim 2019

Nonlinear Finite Element Analysis of Different Masonry Wall Brick Bond Styles

iSTE-CE’xx2019- International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering, 13 - 15 Haziran 2019

Investigation of Mortar Thickness Effect for Masonry Walls Using a Continuous Micro Model

iSTE-CE’xx2019- International Conference on Innovation, Sustainability, Technology and Education in Civil Engineering, 13 - 15 Haziran 2019

Numerical Analysis Of The Structural Behaviour Of Arch Dams Using Shell Finite Element Formulation

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on DAM SAFETY, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2018, cilt.1, ss.252-257

Geometrical Nonlinear Interaction Model of Thin Insulating Glass Units

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Numerical Large Deflection Analysis of Annular Plates

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Comparative Analysis of the Nonlinear Mixed Finite Element Formulations for the in-plane Curved Beams

13. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL STRUCTURES TECHNOLOGY, Barselona, İspanya, 4 - 06 Eylül 2018

3D Finite Element Modeling of the Nonlinear Behavior of Confined Masonry Walls

International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME), Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018

Investigation of the Structural Design Parameters of Masonry Walls Based on Nonlinear Finite Element Analysis

International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME), Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018

Buckling Analysis of Beams with VaryingFlexural Rigidity on Elastic Foundation

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), Kyyiv, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.198-202

Stability Analysis of Beams Subjected to Distinct Loading Types on Elastic Foundation

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.203-207

Donatısız Yığma Duvarların Düzlem İçi Davranışlarının Nümerik Olarak İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2017

Homojenleştirilen Yığma Duvarların Doğrusal Olmayan Davranışlarının Modellenmesi

4. ULUSLARARASI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE SİSMOLOJİ KONFERANSI, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Yığma Duvar Tasarımında Mikro ve Makro Modelleme Tekniklerinin İncelenmesi

2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.167-168

Yığma Duvarlarda Düzlem İçi Hasarların Nümerik Analizi

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, ss.165-166

Numerical Modelling of the In-Plane Loaded Homogenized Masonry Walls

3rd. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Budapeşte, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.790-797

Macro and Micro Modelling of the Unreinforced Masonry Shear Walls

3rd. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.798-805

24 SERBESTLİK DERECELİ KABUK SONLU ELAMAN FORMULASYONU

19. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 24 - 28 Ağustos 2015