Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nuclear Factor I B represses FGF19 in human neural stem cells

VII. International Congress of the Molecular Biology Association, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.208