Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • İşletme

  • Yönetim ve Organizasyon

  • Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

  • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

  • Mühendislik ve Teknoloji