Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

  • Optik Özellikler

  • Elektriksel ve Manyetik Özellikler

  • Korozyon ve Korozyondan Korunma

  • Kaplama Teknolojileri

  • Yüzey Bitirme İşlemleri