Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2006 7. International Congress on Advances in Civil Engineering

    Oturum Başkanı

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1