Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Voluntary Corporate Social Responsibility Activities: Ostensibly Philanthrophy

AMME IDARESI DERGISI, cilt.45, ss.51-75, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Employment interview satisfaction of applicants within the context of a developing country: the case of Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, cilt.22, ss.2463-2483, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Against the tide: Gendered prejudice and disadvantage in engineering

Gender, Work and Organization, cilt.14, ss.109-129, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Explaining influences on career 'choice': The case of MBA students in comparative perspective

International Journal of Human Resource Management, cilt.16, ss.2000-2028, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Explaining Influences on Career Choice The case of MBA students in comparative perspective

International Journal Of Human Resource Management, cilt.16, ss.2000-2028, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Employee satisfaction in higher education: The case of academic and administrative staff in Turkey

Career Development International, cilt.8, ss.347-356, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sustainable human resources management from the language of reports

Pressacademia, cilt.7, ss.95-115, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

From Necessity to Responsibility Evidence for Corporate Environmental Citizenship Activities from a Developing Country Perspective

Corporate Social Responsibility and Environmental Management, cilt.14, ss.74-87, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Employee Satisfaction in the Higher Education The Case of Academic and Administrative Staff in Turkey

Career Development International, cilt.8, ss.347-356, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Dimensions of employee satisfaction A state university example

METU Studies in Development, cilt.28, ss.399-430, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İnsan Kaynakları Yönetiminde Değerlendirme Sistemleri: Türk Tekstil İşletmelerinde Durum

İşletme ve Finans Dergisi, cilt.12, ss.53-67, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnsan kaynakları yönetiminde değerlendirme sistemleri Türk tekstil işletmelerinde durum

İktisat, İşletme ve Finans, cilt.12, ss.53-64, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Faaliyetlerinde Örgütsel Etkileşim ve Türk Sanayi İşletmelerindeki Gelişmeler

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.1, ss.189-199, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COLLECTIVE LEADERSHIP AND INNOVATIVE VALUE CREATION RELATIONSHIP UNDER THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL TURBULENCE

9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management 2019 (ICLTIBM-2019), İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019

GENDER INEQUALITY AT WORK IN TURKEY: AN ANALYSIS OF MEDIA BETWEEN 2007-2017

”, 9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management 2019 (ICLTIBM- 2019), İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019

The antecedents of Organizational Distrust: An exploratory study in Occupational Safety

19th European Academy of Management (EURAM) Conference, Lisbon, Portekiz, 26 - 28 Haziran 2019, cilt.1

Managing Distrust in Occupational Safety and Management: Contextual Manifestations and How It Might Best be Overcome

Advances in Global Business and Economics (GLOBE 2019), İstanbul, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2019, cilt.1, ss.346-353

Sorumluluk Mu, Karlılık Mı? İsteğe Bağlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2006, ss.707-713

Görünürde Kurumsallık: Aile İşletmeleri Örneği

2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2006, ss.191-199

İş Görüşmeleri Sürecinde Aday Memnuniyeti: Bir Ölçek Geliştirme Denemesi

11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2003, ss.627-632

Corporate Motivations and Pressures for Environmental Citizenship Behaviour: The Case of Turkısh Medıcıne Industry

Eleventh World Business Congress- The Impact of Globalization on World Business in the New Millennium: Competition, Cooperation, Environment, and Development, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Temmuz 2002, ss.111-117

Yönetici – Yardımcı İlişkisine Bir Bakış: Kendi Yerine Eleman Yetiştirme

VI. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 1998, ss.225-238

Türk Tekstil İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

IV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 1997, ss.108-124

An Important Factor for Organizational Success: Acceptance of Responsibilities in Information Activities in the Turkish Manufacturing Industry

UNIG’ 96 - Proceedings of the International Conference on Technology Management, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Haziran 1996, ss.298-303

Otel Yöneticilerinin Güdülenmesini Etkileyen Faktörler

II. Yönetim Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 1994, ss.351-361

Otel Yönetiminde Kaos: Eğitim mi, Deneyim mi?

IV. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 Eylül - 30 Mayıs 1993

Yönetim Bilgi Sistemlerinin Bir Yönetim Aracı Olarak İncelenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 Haziran - 19 Mayıs 1991, ss.44-45

Otel İşletmelerinde Yönetim Fonksiyonlarından Kaynaklanan Sorunlar

1.Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 16 - 18 Kasım 1990, ss.162-170

Kitap & Kitap Bölümleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri ve Medya İlişkisi

Pazarlama, İşletme Yönetimi ve Eğitiminde Seçilmiş Yazılar – Prof.Dr. Selime Sezgin’e Armağan, Uray N., Burnaz Ş., Karaosmanoğlu E., Elmadağ Baş B., , Editör, Beta Basım A.Ş, İstanbul, ss.376-385, 2011

Gendered Occupational Outcomes: the case of professional training and work in Turkey

Gender and Occupational Outcomes Longitudinal Assessment of Individual Social and Cultural Influences, Watt, Helen and Eccles, Jacquelynne , Editör, Michigan: American Psychological Association (APA) Press, Michigan, ss.406-442, 2008

Gendered Occupational Outcomes: the case of professional training and work in Turkey

Gender and Occupational Outcomes: Longitudinal Assessment of Individual, Social, and Cultural Influences, Watt H., Eccles J., Editör, Michigan: American Psychological Association (Apa) Press, Michigan, ss.389-401, 2008

Convergence and Divergence of influences on career choice: a comparative analysis on career choices of MBA students in China, Ghana, Greece, Israel, Korea, North Cyprus, Turkey and the UK

Career Choices in Management and Entrepreneurship-A research Companion, Özbilgin M., Malach-Pines A., Editör, Edward Elgar Publishing Context Limited, Cheltelham, ss.385-403, 2007

Çevresel Vatandaşlık Faaliyetleri: Türk Tekstil Sanayii Örneği

Yücel Candemir’e Armağan, Tokdemir, E.; Günçavdı, Ö.; Küçükçifçi, S., Editör, İ, İstanbul, ss.321-331, 2006

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Önlenemeyen Yükselişi

Sıtkı Gözlü’ye Armağan, Bayraktar D., Çebi, F., Bolat, B., Editör, K, İstanbul, ss.162-178, 2006

Çevreyi Korumak mı, Hukuki Düzenlemelere Uymak mı

Prof.Dr. Zeyyat Hatipoğlu’na Armağan, Cudi Tuncer Gürsoy, Editör, Doğuş Üniversitesi, İstanbul, ss.324-341, 2003

Ast- Üst Memnuniyetine İlişkin Bir Ölçek Denemesi: Akademisyenler Örneği

Halil Aksu’ya Armağan, Günçavdı,Ö., Küçükçifçi, S., Tokdemir, E. , Editör, İTÜ Yayınları, İstanbul, ss.267-277, 2000