Araştırma Alanları

  • Temel Bilimler

  • Fizik

  • Nükleer Fizik

  • Nükleer mühendislik ve nükleer enerji çalışmaları

  • Parçacık fiziği ve nükleer fizikte deneysel yöntemler ve enstrümantasyon