Education Information

Education Information

 • 2014 - 2018 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Chemıcal And Metallurgıcal Engıneerıng, Department Of Chemical Engineering, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Borik asit ve boraks pentahidrat bileşiklerinin kristalizasyon ile üretim şartlarının CMSMPR sisteminde optimizasyonu ve kekleşmenin incelenmesi

  Selcuk University, Instıtute Of Scıence

 • 2012 Postgraduate

  Süperkritik su ortamında zeytin karasuyunun PT katalizörü kullanılarak hidrotermal arıtımı ve gazlaştırılması

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences