Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karpuz Çekirdeği Ekstrağından CoO Nanoparçacığının Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

3rd International Conference on Innovative Academic Studies, Konya, Turkey, 26 - 28 September 2023

TOLUEN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİĞİNİN ŞIRNAK KÖMÜRÜNDEN ÜRETİLEN CHAR ÜZERİNE ADSORPSİYONU İÇİN PROSES KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Turkey, 29 November - 01 December 2019

BOX-BEHNKEN RESPONSE SURFACE METHODOLOGY FOR OPTIMIZATION OF PROCESS PARAMETERS FOR GAS ADSORPTION OF TOLUENE ONTO Fe3O4 NANO-ADSORBENT

3rd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Macedonia, 11 - 15 September 2019

THE ADSORPTION OF METHYLENE BLUE BY RESPONSE SURFACE METHOD

3rd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Macedonia, 11 - 15 September 2019

AN OPTIMIZATION STUDY ON GAS ADSORPTION APPLICATION OF TOLUENE BY USING FORMALDEHYDE-TREATED PISTACHIO SHELLS

3rd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Macedonia, 11 - 15 September 2019

APPLICATION OF RESPONSE SURFACE METHODOLOGY FOR MODELING OF GAS-PHASE ADSORPTION PROCESS OF BENZENE

3rd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Macedonia, 10 - 15 September 2019

INVESTIGATION OF MALACHITE GREEN ADSORPTION WITH RESPONSE SURFACE METHOD

3rd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Macedonia, 11 - 15 September 2019

CHAR ADSORBENTİ KULLANILARAK BENZENİN GAZ ADSORPSİYON PROSESİNİN OPTİMİZASYONU ÜZERİNE YANIT YÜZEY METODU İLE BİR MODELLEME ÇALIŞMASI

3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Turkey, 29 November - 01 December 2019

p-ter-Bütilkaliks[4]arenin Gaz Fazındaki Benzen Adsorpsiyon Kapasitesinin İncelenmesi

International Natural and Engineering Sciences Congress (IV. INSAC), Turkey, 11 - 13 October 2019

Toluenin p-ter-Bütilkaliks[4]aren Üzerine Adsorpsiyonunda Merkezi Kompozit Tasarımın Uygulanması

International Natural and Engineering Sciences Congress (IV. INSAC), Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019

BENZENİN GAZ-FAZI ADSORPSİYONU İÇİN YENİ BİR ADSORBENT OLARAK Fe3O4 NANOPARÇACIKLARIN SENTEZLENMESİ

2. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Turkey, 23 - 25 August 2019

MANYETİK Fe3O4@SiO2 NANO-ADSORBENTİN TOLUENİN GAZ-FAZI ADSORPSIYONU İÇİN KULLANIMI

2. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Turkey, 23 - 25 August 2019

Investigation of Adsorption Kinetics,Equilibrium and Thermodynamics ofToluene Vapor onto Formaldehyde-TreatedWalnut Shells

2.INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION IN CEHMISTRYAND CHEMICAL ENGINEERING (ICACCHE), Belgrade, Serbia, 10 - 14 October 2018

Adsorption of Gas-Phase Benzene onto Formaldehyde-Treated Walnut shells: Kinetics, Equilibrium and Thermodynamics

2nd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Serbia, 10 - 14 October 2018

CaSO42H2O ve MgSO4 Safsızlıklarının Borik Asitin Endüstriyel Kristalizasyon Prosesine Etkileri

1st INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM (1st IETS), Turkey, 3 - 05 May 2018

Süperkritik Su Ortamında 2-Propanolün Katalitik Gazlaştırılması

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-10), İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 2012

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

68

Citation (WoS)

541

H-Index (WoS)

15

Citation (Scopus)

604

H-Index (Scopus)

15

Project

13

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals