General Information

Institutional Information: Mimarlık, Şehir Ve Bölge Planlaması
Research Areas: Technical Sciences, Architecture, City and Regional Planning, Urban Planning and Development

Names in Publications: Berköz, Lale

Metrics

Publication

80

Citation (WoS)

61

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

63

H-Index (Scopus)

4

Project

22

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

Lale Berköz, 1982 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1984 yılında İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Şehircilik Yüksek Lisans Programını tamamladı. 1984 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Viola sınıfından mezun olmuştur. 1986 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 1991 yılında İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir Planlama Programı’ndan “Türkiye’de Metropolitenleşme Sürecinde Kentsel İlişkiler Konusunda Bir Araştırma: İstanbul Metropoliten Kent Örneği” adlı tez çalışması ile Doktor unvanını aldı. British Council Bursu ile Eylül 1993’de Londra Üniversitesi UCL (University College London), Development Planning Unit’de Konuk Araştırmacı olarak bulunmuştur. 1994 yılında Doçent, 2000 yılında Profesör kadrosuna atanmıştır. Halen İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünde kadrolu Profesörüdür. Şubat. 2007-Ekim 2008 tarihleri arasında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

16.01.2013-16.01.2016 tarihleri arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi görevini yürütmüştür  Şubat 2016’dan beri de  Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, 24.10.2017 tarihinde Mimarlık Fakültesi Senato temsilcisi olarak seçilmiş ve atanmıştır.

 

Kent merkezlerinin dönüşümü, hizmet sektörü faaliyetleri ve yabancı sermayeli firmaların yerseçimi, konut kalitesi ve kullanıcı memnuniyeti, gecekondu ve göç nüfusunun mekansal tercihleri, kentsel yayılma ve tek-aile konutlarının mekansal dağılımı gibi konularda tamamlanmış araştırma projeleri ve kitapları vardır. 29 adet uluslar arası hakemli dergi makalesi, 2 adet yabancı yayımcının bastığı kitabı,  4 adet ortak yazarlı kitabı, 3 uluslar arası kitap ve kitap bölümü, 18 adet ulusal dergi ve kitap  makalesi, çoğu basılmış olan 54 adet uluslar arası konferans bildirisi, 21 adet ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulmuş bildirisi ve bitmiş 12 adet araştırma projesi raporu  bulunmaktadır. İndeksli uluslar arası dergilerde hakemlik yapmaktadır.

Contact

Email
lberkoz@itu.edu.tr
Web Page
: http://www2.itu.edu.tr/~lberkoz/
Fax Phone
+90 212 251 4895
Office
378
Address
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, 378, Taksim, 34437, İstanbul