Education Information

Education Information

 • 1986 - 1991 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama (Yl), Turkey

Dissertations

 • 1991 Doctorate

  Türkiye’de Metropolitenleşme Sürecinde Kentsel İlişkiler Konusunda Bir Araştırma: İstanbul Metropoliten Kent Örneği,

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İtü Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama

 • 1984 Postgraduate

  İstanbul’un Mekansal Yapısının Tarihsel Gelişimi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İtü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehircilik

Foreign Languages

 • English