Education Information

Education Information

 • 1980 - 1985 Doctorate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1977 - 1979 Postgraduate

  Universitad Karlsruhe, Bauingenieurwesen Und Vermessungskunde, Germany

 • 1970 - 1975 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1985 Doctorate

  Marmara Bölgesinde su ile örtülü alanların orijinal ve yapay LANDSAT görüntü verileri ile incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

 • 1979 Postgraduate

  Programmierung eines Clusterverfahrens mit der Euklidischen Distanz als Abstandsmass

  Universitad Karlsruhe, Vermessungskunde