Assoc. Prof. Emin Alp Malkoç


,


Research Areas: Social Sciences and Humanities


Names in Publications: https://eminalpmalkoc.academia.edu/, https://istanbultek.academia.edu/EminalpMalko%C3%A7

Metrics

Publication

121

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

2

Project

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2013 - 2018

2013 - 2018

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Internatıonal Relatıons, Turkey

2005 - 2012

2005 - 2012

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Atatürk Principles And History Of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Dr), Turkey

1994 - 1997

1994 - 1997

Postgraduate

Trakya University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Turkey

1990 - 1994

1990 - 1994

Undergraduate

Trakya University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Cumhuriyetten Büyük Söylev'e Ankara-İstanbul ikilemi: 1923-1927

İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Dr)

1997

1997

Postgraduate

Teke-Oğulları Beyliği

Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

1996 - Continues

1996 - Continues

Associate Professor

Istanbul Technical University, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü

Managerial Experience

2012 - 2014

2012 - 2014

Head of Department

İstanbul Teknik Üniversitesi, Rektörlük, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü

Articles Published in Other Journals

2023

2023

250 Yıllık Geçmişiyle İTÜ Her Yerde

MALKOÇ E. A.

İTÜ Dergisi , vol.1, no.1, pp.14-16, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Bir Aydınlanma Projesi Halkevlerinin Tasfiye Süreci

MALKOÇ E. A.

Türkoloji Kültürü , vol.3, no.6, pp.5-17, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Sosyo Kültürel Devrimin Aracı: Halkevleri (1932-1951)

MALKOÇ E. A.

Bilgi ve Bellek , vol.4, no.7, pp.70-87, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Türkiye'de Cumhuriyet'in İlanını Görseller Üzerinden Okumak

MALKOÇ E. A.

Müsəlman Şərqinin çoxəsrlik tarixində dönüş nöqtəsi – Türkiyə Cümhuriyyəti Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans, Baku, Azerbaijan, 20 - 21 September 2023

2022

2022

“Kurtuluş” Sonrası İstanbul Kadrolarının Tasfiyesi

MALKOÇ E. A.

Türk İstiklal Harbi'nin 100. Yılında 1922 Gelişmeleri Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 26 November 2022

2022

2022

Atatürk ve İnönü Dönemi Türk Basınında 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarının Görselleri Üzerine Bir Değerlendirme

MALKOÇ E. A.

100. Yılında Uluslararası Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi, Afyonkarahisar, Turkey, 26 August 2022, pp.71-72

2018

2018

Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Ruslara Esir Düşen Türk Askerlerin Kaleminden “Esaret”

MALKOÇ E. A.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatırat Uluslararası Sempozyumu 25-27 Nisan 2018, Ankara, Turkey, 25 April 2018, vol.2, pp.295-276

2022

2022

Cumhuriyet Dönemi Türk Romancılığında Milli Mücadele Akhisar’ı

MALKOÇ E. A.

Kurtuluşunun 100. Yılında Milli Mücadele'de Akhisar Sempozyumu (6-7 Eylül 2022), Manisa, Turkey, 06 September 2022, pp.689-712

2022

2022

Türkiye ve İTÜ’nün İlk Bilgisayarları

ÜNLÜ E., ADALI E., MALKOÇ E. A.

Türkiye’de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 May 2022

2018

2018

Erken Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Turizm Etkinlikleri ve Turizmi Geliştirme Çabaları (1923-1938)

SARAL E., MALKOÇ E. A.

XVIII. Türk Tarih Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler (1-5 Ekim 2018 Ankara), Ankara, Turkey, 01 October 2018, vol.5, pp.345-366

2015

2015

20. Yüzyılın İkinci Yarısında Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye-Hindistan İlişkileri

MALKOÇ E. A.

Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, Yeni Delhi 26-27 Mart 2015, Ankara, Turkey, 26 March 2015, pp.223-309

2019

2019

1924 Lehistan (Polonya) Sanayi Sergisi’nin Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Basınına Yansımaları

MALKOÇ E. A.

Polonya ve Türk Dünyası Sempozyumu, Krakow, Poland, 13 - 14 May 2019, pp.9-25

2019

2019

Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Esir Düşen Türk Askerlerin Gözünden Rusya ve Ruslar

MALKOÇ E. A.

III. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi-Birinci Dünya Savaşı ve Yirminci Yüzyıla Etkileri, Ankara, Turkey, 17 - 18 October 2019, pp.40-42

2019

2019

Kocaeli Üyelerinin Cumhuriyet Senatosu’ndaki Çalışmaları

MALKOÇ E. A.

Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-VI, Kocaeli, Turkey, 8 - 10 March 2019

2018

2018

Arşiv Kaynakları Işığında Türkiye’deki Zekâsı Geri Çocukların Eğitimine Dair Bir Önerge ve Çocuk Zekâsını Koruma ve Geliştirme Derneği

Pabuççu G., BATIR B., MALKOÇ E. A.

Engellilik Araştırmaları Konferansı Dünden Bugüne Engellilik, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.63-64 Sustainable Development

2018

2018

Erken Cumhuriyet Döneminde İki Farklı Bakış Açısıyla Ayın Tarihi’ne Yansıyan Antalya

MALKOÇ E. A.

6. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, ROMA, Italy, 4 - 06 September 2018, pp.128-139

2017

2017

Doğu dan Batı ya Bakış Bağlamında Geçmişten Bir Kesit: Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Türk Askerinin Müttefik Algısı

MALKOÇ E. A.

International Conference the West of the East, the East of the West, Prag, Czech Republic, 4 - 06 July 2017, pp.435

2016

2016

Yeni Başkent Ankara nın Hızlı Treni, İlk Uçak Seferleri ve Telsiz Telefon Hattının Kuruluşu

MALKOÇ E. A.

International Symposium Culture and Communication in Anatolia: Past, Present and Future, Ankara, Turkey, 15 - 17 June 2016, pp.110-124

2016

2016

Galiçya Cephesi'ndeki Türk Askerinin Gözünden Almanlar Avusturyalılar ve Macarlar

MALKOÇ E. A.

Osmanlı-Macaristan-Habsburg İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, Budapest, Hungary, 23 - 27 November 2016, pp.18-19

2016

2016

İkinci Dünya Savaşı'ndan Sonra Soğuk Savaşa Uzanan Yıllarda Türkiye de Denizcilik Algısı: Akşam Gazetesi Örneği

MALKOÇ E. A.

1. Uluslararası Akdeniz Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 20 - 21 October 2016

2014

2014

Haluk Yusuf Şehsuvaroğlu'nun Kaleminden İki Reformist Osmanlı Kuşağı: Jön Türkler ve İttihatçılar

MALKOÇ E. A.

İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 November 2014, vol.3, pp.65-113

2015

2015

1914 Yılında Türk-Romen Yakınlaşma Çabaları ve Dahiliye Nazırı Talat Bey'in Romanya Ziyaretleri

MALKOÇ E. A.

Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi), İzmir, Turkey, 12 - 15 November 2015

2014

2014

Vecihi Bey'in Gölgede Kalmış Birinci Dünya Savaşı Anıları: 15 Kolordumuz Galiçya'da Zlota Lipa Kenarında Bir Sene

MALKOÇ E. A.

100. Yılında I. Dünya Savası Uluslararası Sempozyumu, Budapest, Hungary, 3 - 05 November 2014, pp.647-682

2011

2011

Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Balkanlarla Gayri Resmi Kültürel Temaslar: Darülfünun Öğrencilerinin Romanya Gezisi

MALKOÇ E. A.

7. Uluslararası Atatürk Kongresi, ÜSKÜP-MANASTIR, Macedonia, 17 - 22 November 2011, vol.3, pp.1945-1970

2013

2013

Sivil Amiral Abidin Daver'in Kaleminden Türk Denizciliği

MALKOÇ E. A.

2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 04 November 2013, vol.2, pp.316-355

2015

2015

20. Yüzyılın İkinci Yarısında Türk-Hint İlişkileri ve Türkiye Hindistan Kültür Cemiyeti

MALKOÇ E. A.

Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, YENİ DELHİ, India, 26 - 27 March 2015

2014

2014

1930'ların İlk Yarısında Türk Basınının Penceresinden Balkan Konferansları ve Arnavutluk

MALKOÇ E. A.

3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi, Tirane, Albania, 30 October - 01 November 2014, vol.1, pp.189-212

2014

2014

Erken Cumhuriyet Dönemi Basınında Zonguldak Kömür Havzası ve Kömür İşçileri: Meslek Gazetesi Örneği

MALKOÇ E. A.

LaborComm 2014, Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, Ankara, Turkey, 3 - 04 May 2014, pp.225-238

2013

2013

Köşe Yazarlarının Kaleminden Çağdaş Türk Basınının Evliya Çelebi Algısı: Cumhuriyet ve Milliyet Gazeteleri Örneği

MALKOÇ E. A.

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 19 May 2013, vol.1, pp.239-254

2013

2013

İttihatçı Bakış Açısıyla Balkan Savaşlarından Bir Kesit: Tanin’in Persfektifinden Osmanlı’nın Balkanlardan Tasfiyesine Direniş Çabalarının Sembolü İşkodra Savunması ve Avrupa Dengeleri

MALKOÇ E. A.

ODTÜ Uluslararası Balkan Konferansı, “100. Yılında Balkan Savaşları (1912-1913): İhtilaflı Duruşlar, Ankara, Turkey, 23 - 24 May 2013

2012

2012

Erken Cumhuriyet Döneminde İşçi Sınıfına "Resmi" Bir Bakış Açısı: Cumhuriyet Gazetesinin Gözünden Amele Teali Cemiyeti

MALKOÇ E. A.

LaborComm 2012, Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, Ankara, Turkey, 7 - 08 May 2012

Books & Book Chapters

2023

2023

Lozan Karikatürlerinde Barış Sembolü

MALKOÇ E. A.

in: 100. Yılında Lozan Barış Antlaşması, Malkoç Eminalp, Tağmat Derya Çağla, Gül Ahmet, Editor, İBB İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret AŞ, İstanbul, pp.458-485, 2023

2023

2023

Lozan Aynasından Yansıyanlar: İsviçre Basınından Türkiye İzlenimleri

İŞLER E. İ., MALKOÇ E. A.

in: 100. Yılında Lozan Barış Antlaşması, Malkoç Eminalp, Tağmat Derya Çağla, Gül Ahmet, Editor, İBB İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret AŞ, İstanbul, pp.1086-1117, 2023

2023

2023

"Atatürk ve İnönü Dönemi Türk Basınında 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarının Görselleri Üzerine Bir Değerlendirme"

MALKOÇ E. A.

in: 100. Yılında Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi, Gürsoy Şahin, Editor, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyonkarahisar, pp.2112-2181, 2023

2023

2023

Akhisar Tütüncüler Bankası

MALKOÇ E. A.

in: 100. Yılında Cumhuriyetimizin Akhisar'a Kazandırdıkları, Mevlüt Çelebi, Editor, Akhisar Belediyesi Kültür Yayınları, Manisa, pp.299-330, 2023

2022

2022

"Kurtuluş" Sonrası İstanbul Kadrolarının Tasfiyesi

MALKOÇ E. A.

in: Türk İstiklal Harbi'nin 100. Yılında 1922 Yılı Gelişmeleri, Özlem Arslan, Editor, Türk Ocağı Yayınları, İstanbul, pp.335-356, 2022

2022

2022

Erken Cumhuriyet Döneminde Kucaklaşmayı Unutturan Hastalık Frengiyle Mücadele

MALKOÇ E. A.

in: Bitmeyen Hikaye: Küresel Salgın Çağında Tarihe Yeniden Bakmak, , Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.305-323, 2022

2022

2022

Milli Mücadele Yıllarında İstanbul Köyleri

MALKOÇ E. A.

in: Köyleriyle İstanbul, , Editor, İBB İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret AŞ, İstanbul, pp.114-141, 2022

2020

2020

ÇOCUK ZEKÂSINI KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİNİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ

Pabuççu G., BATIR B., MALKOÇ E. A.

in: Engellilik Tarihi Yazıları, Aydın Resa, Keskin İshak, Yelçe Zeynep, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.273-293, 2020

2019

2019

Osmanlı-Romanya İlişkilerinde 1910 Yaz Rüzgarı

MALKOÇ E. A.

in: Yakın Dönem Türkiye Tarihi Araştırmaları, Safiye Kıranlar, Eminalp Malkoç, Editor, Der Yayınevi, İstanbul, pp.187-202, 2019

2017

2017

Erken Cumhuriyet Döneminde Sıtma Mücadelesinin Alt Yapısı (1923-1927)

Malkoç E. A.

in: Osmanlı dan Cumhuriyet e Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı, Burcu Kurt, İsmail Yaşayanlar, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.170-192, 2017

2016

2016

DEMOKRASİ ALGI VE KÜLTÜRÜNÜ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Kadaifçi Ç., Malkoç E. A.

in: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Demokratik Kesitler, EMİNALP MALKOÇ,İ. ARDA ODABAŞI, Editor, Derlem Yayınları, İstanbul, pp.287-360, 2016

2016

2016

Demokrasi Algı ve Kültürünü Ölçmeye Yönelik Bir Uygulama

KADAİFÇİ ARICAN Ç., MALKOÇ E. A.

in: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Demokratik Kesitler, MALKOÇ EMİNALP, ODABAŞI i. ARDA, Editor, Derlem Yayınları, İstanbul, pp.287-360, 2016

2016

2016

DEMOKRASİ ALGI VE KÜLTÜRÜNÜ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA

KADAİFÇİ Ç., MALKOÇ E. A.

in: OSMANLI DAN CUMHURİYET E DEMOKRATİK KESİTLER, EMİNALP MALKOÇ, İ. ARDA ODABAŞI, Editor, DERLEM YAYINLARI, İstanbul, pp.287-360, 2016

2015

2015

Evliya Çelebi'nin Anlatısı Üzerinden Modern Türk Basınının Balkanlar Algısı: Cumhuriyet ve Milliyet Örnekleri

Malkoç E. A.

in: Osmanlıdan Cumhuriyete Sosyo Kültürel Siyasi Yansımalar, Sarıyıldız Gülden, Ürekli Fatma, Karacakaya Recep, Hacısalihoğlu E. Neriman, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.575-597, 2015

2014

2014

Kadaifçi Ç., Malkoç E. A.

in: , Eminalp Malkoç, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.329-369, 2014

2014

2014

Nutuk Algısı Üzerine Bir Üniversite Uygulaması

Kadaifçi Ç., Malkoç E. A.

in: Türk Kamuoyu Algısında Nutuk, Eminalp Malkoç, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.329-369, 2014

2014

2014

İkdam Gazetesinin Sütunlarında Cumhuriyet Halk Fırkası’xxnın 1927 Kongresi ve Mustafa Kemal Paşa’xxnın Büyük Nutuk’xxu

MALKOÇ E. A.

in: Türk Kamuoyu Algısında Nutuk, MALKOÇ EMİNALP, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.51-80, 2014

2014

2014

İttihatçı Bakış Açısıyla Balkan Savaşlarından Bir Kesit: Tanin’in Perspektifinden Osmanlı’nın Balkanlardan Tasfiyesine Direniş Çabalarının Sembolü İşkodra Savunması ve Avrupa Dengeleri

Malkoç E. A.

in: 100. Yılında Balkan Savaşları (1912-1913), İhtilaflı Duruşlar 2, TÜRKEŞ MUSTAFA, Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.701-720, 2014

2014

2014

Cumhuriyet ve Milliyet Gazetelerinin Oluşturduğu Kesit İçinde Çağdaş Türk Basınının Nutuk Algısı

Malkoç E. A.

in: Türk Kamuoyu Algısında Nutuk, MALKOÇ EMİNALP, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.83-125, 2014

2014

2014

Nutuk Algısı Üzerine Bir Üniversite Uygulaması

Kadaifçi Arıcan Ç., Malkoç E. A.

in: Türk Kamuoyu Algısında Nutuk, MALKOÇ EMİN ALP, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.329-368, 2014

2012

2012

Cepheden Cepheye Koşan Bir Başka Balkanlı Devrimci: Köprülülü Kazım (1882-1968)

Malkoç E. A.

in: Türkiye Makedonya İlişkileri, OKAY YELİZ, BABALI TUNCAY, Editor, Doğu Kitabevi, İstanbul, pp.151-156, 2012

2012

2012

Türk-Macar Akademik İlişkilerinde Erken Cumhuriyet Döneminden Bir Kesit: Macar Profesörlerin 1924 Türkiye Gezisi

Malkoç E. A.

in: Macar Türk İlişkileri Üzerine Makaleler, Macar Kardeşler, OKAY YELİZ , Editor, Doğu Kitabevi, İstanbul, pp.81-89, 2012

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

Atatürk Ansiklopedisi

MALKOÇ E. A.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp., 2022

2021

2021

Atatürk Ansiklopedisi

MALKOÇ E. A.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp., 2021

2021

2021

Atatürk Ansiklopedisi

MALKOÇ E. A.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp., 2021

2020

2020

Atatürk Ansiklopedisi

MALKOÇ E. A.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp., 2020

2020

2020

Atatürk Ansiklopedisi

MALKOÇ E. A.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp., 2020


Congress and Symposium Activities

19 July 2023 - 20 July 2023

19 July 2023 - 20 July 2023

Attendee

İzmir-Turkey

26 October 2022 - 27 October 2022

26 October 2022 - 27 October 2022

Türk İstiklal Harbi'nin 100. Yılında 1922 Gelişmeleri Çalıştayı

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

03 October 2022 - 07 October 2022

03 October 2022 - 07 October 2022

The XIXth Congress of Turkish History

Attendee

Ankara-Turkey

06 September 2022 - 07 September 2022

06 September 2022 - 07 September 2022

Kurtuluşunun 100. Yılında Milli Mücadele'de Akhisar Sempozyumu

Invited Speaker

Manisa-Turkey

26 August 2022 - 28 August 2022

26 August 2022 - 28 August 2022

The International Symposium of the Great Offensive and the Field Battle of the Commander-in-Chief in the 100th Year

Attendee

Afyonkarahisar-Turkey

26 August 2022 - 28 August 2022

26 August 2022 - 28 August 2022

The International Symposium of the Great Offensive and the Field Battle of the Commander-in-Chief in the 100th Year

Session Moderator

Afyonkarahisar-Turkey

19 May 2022 - 21 May 2022

19 May 2022 - 21 May 2022

International Symposium on 250 Years of Engineering and Architecture in Turkey

Attendee

İstanbul-Turkey

12 November 2019 - 15 November 2019

12 November 2019 - 15 November 2019

THE 9TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ATATÜRK

Attendee

Amasya-Turkey

17 October 2019 - 18 October 2019

17 October 2019 - 18 October 2019

III. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi-Birinci Dünya Savaşı ve Yirminci Yüzyıla Etkileri

Attendee

Ankara-Turkey

11 June 2019 - 14 June 2019

11 June 2019 - 14 June 2019

100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele Uluslararası Sempozyumu

Session Moderator

Samsun-Turkey

11 June 2019 - 14 June 2019

11 June 2019 - 14 June 2019

100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele Uluslararası Sempozyumu

Attendee

Samsun-Turkey

13 May 2019 - 14 May 2019

13 May 2019 - 14 May 2019

The International Conference "Poland and the Turkic World"

Attendee

Krakow-Poland

08 March 2019 - 10 March 2019

08 March 2019 - 10 March 2019

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SERVETIYE FRONT IN THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE AND HISTORY-CULTURE OF KOCAELI-VI

Attendee

Kocaeli-Turkey

15 November 2018 - 16 November 2018

15 November 2018 - 16 November 2018

DÜNDEN BUGÜNE ENGELLİLİK ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2018 - 05 October 2018

01 October 2018 - 05 October 2018

XVIII. Türk Tarih Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

04 September 2018 - 06 September 2018

04 September 2018 - 06 September 2018

VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia

Attendee

Rome-Italy

25 April 2018 - 27 April 2018

25 April 2018 - 27 April 2018

Reminiscences from The Ottoman Empire to the Turkish Republic International Symposium

Attendee

Aydın-Turkey

19 October 2017 - 20 October 2017

19 October 2017 - 20 October 2017

International Symposium on Aegean Islands

Attendee

İzmir-Turkey

04 July 2017 - 06 July 2017

04 July 2017 - 06 July 2017

II.Uluslararası Doğunun Batısı, Batının Doğusu Konferansı

Attendee

Praha-Czech Republic

23 November 2016 - 27 November 2016

23 November 2016 - 27 November 2016

Osmanlı-Macaristan-Habsburg İlişkileri Uluslararası Sempozyumu

Attendee

Budapest-Hungary

26 March 2015 - 27 March 2015

26 March 2015 - 27 March 2015

THE PROCEEDINGS BOOK OF THEINTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TURKEY AND INDIA: PAST AND EMERGING TIE

Attendee

New Delhi-India

03 May 2013 - 04 May 2013

03 May 2013 - 04 May 2013

LaborComm 2013

Attendee

Ankara-Turkey