Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Water conservation through rainwater harvesting using different building forms in different climatic regions

SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY, cilt.44, ss.367-377, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy efficient design strategies in the hot dry area of Turkey

BUILDING AND ENVIRONMENT, cilt.43, sa.7, ss.1301-1309, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Relation between building envelope and the operational period of heating systems

Architectural Science Review, cilt.49, sa.2, ss.183-188, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Binalarda Yağmur suyunun toplanması ve kullanılması

Mimaran, ss.71-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of photovoltaic systems in different building forms in terms of energy and cost efficiency

A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, cilt.13, sa.2, ss.23-30, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Building form effects on energy efficient heat pump application for different climatic zones

AZ ITU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.11, ss.335-349, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bina kabuğu ve Isıtma Sisteminin İşletme Biçiminin Ekonomik Analizi

İTÜ DERGİSİ, ss.21-29, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of the Performance of Phase Change Materials in relation to Balanced Distribution of Heating Energy Cost in Residential Buildings

XIII International HVACR Sanitary Technology Symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, sa.35, ss.199-206

Binalarda Yağış Sularının Kullanımı ve İnsani Tüketim Amaçlı Kullanım Yöntemleri

2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Şubat 2017

Binalarda ısı pay ölçer uygulamasının değerlendirilmesi

2. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2016, ss.293-302

Farklı bina formlarında güneş pili uygulamalarının enerji ve maliyet etkinliği açısından değerlendirilmesi

2. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2016, ss.273-282

Effect of Courtyard Shape Factor on Heating and Cooling Energy Loads in Hot-Dry Climatic Zone

6th International Building Physics Conference (IBPC), Torino, İtalya, 14 - 17 Haziran 2015, cilt.78, ss.2100-2105 identifier identifier

Toplu Konut Yerleşmelerinin Güneş Işınımı Kazancı Açısından Değerlendirilmesi

1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Mart 2014, ss.213-222

Binalarda CO2 Salım Miktarlarının Azaltılması Amacıyla Bir Toplu Konut Örneğinin Değerlendirilmesi

1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Mart 2014, ss.231-240

Hava Tabakalı Çift Tuğla Duvarların Ses, Isı ve Nem Kontrolu Açısından İncelenmesi

1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 07 Mart 2014, ss.1

Numerical Simulation of Natural Ventilation in a Living Space for Different Space Organization

CLIMAMED VII. Mediterranean Congress of Climatization, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2013, ss.190-198

Çok Katlı Konutların Enerji Korunumu Açısından Performansının Değerlendirilmesi

XI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2013, cilt.2, ss.1447-1456

Yağmur Suyu ve Gri Su Dönüşüm Kazancının İstanbul da İki Farklı Toplu Konut Yerleşmesi Üzerinde Hesaplanması

3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Mart 2013, cilt.1, ss.662-671

Enerji Etkin ve Çevre Dostu Yerleşme Tasarımı için Bir Öneri

Çevre Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2011

Impacts of Some Building Design Parameters on Heat Pump Applications

11 th International Conference for Enhanced Building Operations, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 20 Ekim 2011

Enerji Etkin Tasarım ve Yenileme Çalışmalarının Örneklerle Değerlendirilmesi

X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2011, cilt.2, ss.1431-1445

Binalarda Yağmur Suyunun Kullanılması

X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Nisan 2011, cilt.1, ss.529-542

Ekolojik Yaklaşımda İklimle Dengeli Cephe Tasarımı

5. Ulusal Çatı Cephe Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2010, ss.257

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı

5. Ulusal Çatı Cephe Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2010

Mimarlıkta Yapı Fiziği Konuları Çevre Kontrolü Stüdyosu Örneği

Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mart 2010, ss.13-18

Konut Binalarının Enerji Etkin Yenilenmesine İlişkin Bir Çalışma

Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyum, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2009, ss.68-70

Thermal behavior of building envelope in a traditional building

Building Physics Symposium, Leuven, Belçika, 29 - 31 Ekim 2008, ss.223-226

A Comparative Evaluation of the Importance of Thermal Mass of Traditional Architecture in Hot and Dry Region in Turkey

8th Nordic Building Physics Symposium, KOPENHAG, Danimarka, 16 - 18 Haziran 2008, cilt.3, ss.1357-1363

Thermal Performance of a Passive House Measurements and Simulations

Building X. Conference, CLEARWATER, FLORİDA, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 07 Aralık 2007

Geleneksel Mimaride İklimle Uyumlu Binalar Mardin de Bir Öğrenci Atölyesi

Teskon 2007, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2007, ss.79-92

Evaluation of Thermal Performance of Traditional and Modern Residential Buildings in the Hot Dry Climatic Zone of Turkey

3rd International Conference on Building Physics, “Research in Building Physics and Building Engineering, Montreal, Kanada, 27 - 31 Ağustos 2006, ss.677-688

Evaluation of Thermal Performance of Gypsum Stabilized Adobe Alker for a School Building in Istanbul

First International Conference, Living in Earthen Cities-Kerpic’05, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Temmuz 2005, ss.182-190

Bina kabuğunun termal performansının ısıtma sisteminin işletme biçimine bağlı olarak ekonomik değerlendirilmesi

Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji Denetimi-Yalıtım Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2004, ss.211-215

Determination of building envelope and operation period of heating system according to life cycle cost

2nd International Conference on Building Physics, Leuven, Belçika, 14 - 18 Eylül 2003, ss.633-636

A Design Workshop Experience Amasya Continuity and Change

Referate des 31. International Symposiums, Ingenieur Des 21. Jahrhunderts, San Petersburg, Rusya, 23 - 27 Eylül 2002, cilt.2, ss.552-556

A design workshop for Amasya: Continuity and change

31st IGIP International Symposium on Engineering Education, Moscow, Rusya, 15 - 19 Eylül 2002, cilt.2, ss.552-556

Relations Between Building Envelope U-Value and Building Form

The 8th Internatıonal Conference on Indoor Air Quality Climate, 8 - 13 Ağustos 1999, ss.59-63

Thermal Performance of Building Envelope due to Intermitted Heating of a Concert Hall

BUILDING PHYSICS SYMPOSIUM, Budapest, Macaristan, 4 - 06 Ekim 1995, ss.299-304

Kitap & Kitap Bölümleri

İçme Suyu Kullanımı için Hedef Geliştirilmesi

Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı Öncelik ve Hedefler, C. Abdi Güzer, İlker Kahraman, Nilay Özeler Kanan, Esra Tombak, Oğuz Kürşat Kabakçı, Korkmaz Gül, Editör, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.38-59, 2016

Su Tüketimi ve Su Yönetimi

Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı Uyarlama Raporu, C. Abdi Güzer, İlker Kahraman, Nilay Özeler Kanan, Esra Tombak, Oğuz Kürşat Kabakçı, Korkmaz Gül, Editör, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.69-76, 2016

Binalarda Isı Yalıtımı ve Nem Kontrolü

Yalıtım, -, Editör, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayınları, İstanbul, ss.1-127, 2005

Binalarda Isı Yalıtımı ve Nem Kontrolü

Yalıtım, , Editör, TMMOB, Makina Mühendisleri Odası, İstanbul, ss.1-127, 2005