Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Coğrafya

  • Fiziki Coğrafya

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Genel Jeoloji

  • Yüzey Jeolojisi (Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Topraklar)

  • Mineraloji-Petrografi

  • Jeokronoloji

  • Mühendislik ve Teknoloji