Education Information

Education Information

 • 1992 - 2001 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında 22 Mayıs 1766 İstanbul Depremi ve Ardından Gerçekleştirilen Yapı Onarımları

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık/Restorasyon

 • 1983 Postgraduate

  Eyüp Camisi ve Çevresinde Koruma ve Yenileme Önerisi

  İstanbul Teknik Üniversitesi

Foreign Languages

 • French

 • English