Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CBS ile Nominal Taşınmaz Değer Haritası Üretiminde Çözünürlük Araştırması

Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.1, ss.16-23, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of 3D Web GIS Application with Open Source Library

Selcuk University Journal of Engineering, Science, and Technology, cilt.6, ss.818-824, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Open Source Cloud GIS Framework For Real Estate Valuation

International Symposium on Applied Geoinformatics, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, cilt.1, ss.332-335 Creative Commons License

Nominal Taşınmaz Değerleme Yöntemi İle Cbs-Tabanlı Değer Haritası Oluşturma: İstanbul İli Örneği

Gayrimenkul Araştırmaları Ulusal Konferansı, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2019, ss.13

Development of 3D Web GIS Application with Open Source Library

EURASIAN GIS CONGRESS 2018, Baku, Azerbaycan, 4 - 07 Eylül 2018, ss.35 Creative Commons License