Araştırma Alanları

  • Hidroloji-Hidrometeoroloji

  • Çevre Kimyası

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Su ve Hava Kaynaklarının Yönetimi

  • Uzaktan Algılama

  • Maden Yatakları-Jeokimya

  • Uygulamalı Jeokimya

  • Maden Arama Jeolojisi

  • Metalik Maden Yatakları

  • Hidrojeoloji ve Hidroloji