Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2017 - Devam Ediyor Doktor

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Jeoloji Mühendisliği