Education Information

Education Information

  • 1978 - 1984 Doctorate

    Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

Dissertations

  • 1984 Doctorate

    Yeni vic-Di- ve tetra oksimlerin Sentezi Ni(II), Cu(II), Co, Cd, Zn ve UO2(VI), ile oluşturdukları Komplekslerin İncelenmesi.

    Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

Foreign Languages

  • English