Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  • Elektronik

  • Nanoteknoloji

  • Elektromanyetik

  • Biyoloji ve Tıp Alanlarında Elektromanyetik

  • Temel Bilimler

  • Fizik

  • Nükleer Fizik

  • Parçacık fiziği ve nükleer fizikte deneysel yöntemler ve enstrümantasyon