Araştırma Alanları

 • Temel Bilimler

 • Yaşam Bilimleri

 • Çevre Biyolojisi

 • Çevre Kirliliği

 • Ekotoksikoloji

 • Hidrobiyoloji

 • Biyolojik Oşinografi

 • Limnoloji

 • Kimya

 • İnorganik Kimya

 • Metaller