Education Information

Education Information

 • 1991 - 1997 Doctorate

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

 • 1989 - 1991 Post Graduate

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 1982 - 1987 Under Graduate

  Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Pr., Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Nadir toprak element iyonları-fenoksiasetat kompleks değerlerinin potansiyometrik yöntemle incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 1991 Post Graduate

  Metal nitrit komplekslerinin sulu ortamdaki ardışık oluşumunun iyon değiştirme yöntemi ile incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English