Başarılar & Tanınırlık

Burslar

  • 2015 - Devam Ediyor Yeniden Birleşme Senaryosunda Lefkoşa Yeşil Hat ve Periferisinde Oluşacak Kentsel Koridor ve Kentsel İç Mekân Olasılıkları: Disiplinler Arası Çalıştay Önerisinin ve Müfredatının Geliştirilmesi.

    TÜBİTAK