Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1990 - 1997 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Yüksek Lisans

  Development And Application Of Fluorescent Nanosensor Based On Carbon Dots Coated With Molecularly Imprinted Polymers

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2019 Yüksek Lisans

  Moleküler İmprint Sol-Jel Polimer Kaplı Kuantum Noktaların Sentezi Ve Optik Sensör Uygulaması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2018 Yüksek Lisans

  Synthesis And Sensor Appplication Of Reusable Fluorescent Uranyl-Imprinted Polmer Gels

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2018 Yüksek Lisans

  İyon Seçici Sol-Jel Film Sentezi Ve Optik Sensör Olarak Kullanımı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2018 Yüksek Lisans

  • Design And Synthesis Of Molecularly Imprinted Stımuli-Responsive Hybrid Sol-Gels For Sustained Release Of Donepezil

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

Yabancı Diller

 • İngilizce