Education Information

Education Information

  • 1996 - 2000 Doctorate

    Bogazici University, Instıtute Of Ataturk Prıncıples And Hıstory Of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü, Turkey

  • 1993 - 1996 Postgraduate

    Bogazici University, Instıtute Of Ataturk Prıncıples And Hıstory Of Reforms, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü, Turkey

  • 1987 - 1992 Undergraduate

    Istanbul University, Faculty Of Economics, İktisat Bölümü (İngilizce), Turkey

Foreign Languages

  • English