Araştırma Alanları

  • Afet Yönetimi

  • Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği

  • Kentsel Jeoloji