Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2006 - 2012 Doç.Dr.

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 1996 - 2006 Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 1994 - 1996 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Jeofizik Mühendisliği

 • 1991 - 1994 Araştırma Görevlisi

  City University Of New York, Hunter College, Jeoloji Ve Coğrafya

Yönetimsel Görevler

 • 2012 - 2014 Dekan Yardımcısı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi

 • 2010 - 2014 Merkez Müdür Yardımcısı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilim, Mühendislik Ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2011 - 2013 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Deprem Mühendisliği Ve Afet Yönetimi Enstitüsü

 • 2002 - 2013 Erasmus Koordinatörü

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2008 - 2012 Merkez Müdür Yardımcısı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Afet Yönetimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2010 - 2011 Enstitü Müdür Yardımcısı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Deprem Mühendisliği Ve Afet Yönetimi Enstitüsü

 • 2001 - 2002 Enstitü Müdür Yardımcısı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans AFETLER VE YERBİLİMLERİ

 • Lisans GENERAL GEOLOGY

 • Lisans URBAN AND ENVİRONMENTAL GEOLOGY

 • Yüksek Lisans Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi

 • Yüksek Lisans Zarar Azaltma Prensipleri ve Uygulamaları

 • Yüksek Lisans Deprem Zararlarının Yönetimi

 • Lisans Marine Geology

 • Yüksek Lisans Afet Sonrası İhtiyaçların Tespiti

 • Yüksek Lisans Crisis Management and Business Continuity

 • Yüksek Lisans The Seafloor

Verdiği Kurs ve Eğitimler

 • 2007 - 2017 Afet Risk Yönetimi

  Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

  Okay N.

 • 2015 - 2015 Third Country Training Program on Earthquake Engineering and Disaster Management

  Akademik Birimler - Sertifika Programı

  Okay N.

 • 2014 - 2014 Third Country Training Program on Earthquake Engineering and Disaster Management

  Akademik Birimler - Sertifika Programı

  Okay N.

 • 2012 - 2012 Afetler ve Risk Azaltma, Afet Yönetim Siteminin Temel İlkeleri Programı

  Akademik Birimler - Kurs

  Okay N.

Araştırma Altyapısı Bilgileri