Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Ecosystem services-based multi-criteria assessment for ecologically sensitive watershed management

ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, vol.22, no.3, pp.2431-2450, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

An ecosystem services-based approach for decision-making in urban planning

Journal of Environmental Planning and Management, vol.63, no.3, pp.433-452, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

A pelagic upper devonian sequence in Sarıyer, İstanbul

Turkish Journal of Earth Sciences, vol.29, no.5, pp.785-797, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Special issue

International Journal of Managing Projects in Business, vol.7, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Tectonically induced Quaternary drainage diversion in the northeastern Aegean

JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY, vol.159, pp.393-399, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Tectonically induced Quaternary drainage diversion in northeastern Aegean

Journal Of The Geological Society, no.159, pp.1-7, 2002 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

The thermal rejuvenation of the Yermak Plateau (Arctic Ocean)

Marine Geophysical Researches, vol.15, no.4, pp.243-263, 1993 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Afet Risk Yönetiminde Yaklaşımlar

Mimar ve Mühendis, no.109, pp.54-57, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kırılganlıktan Kapasite Geliştirmeye

Resilience, vol.3, no.1, pp.85-99, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Participatory Approach to Improve Local Resilience in Düzce

Resilience, vol.2, no.2, pp.131-143, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi

Resilience, vol.2, no.1, pp.1-12, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Afete Dirençli Kentler için Risk Azaltma

Şehir Toplum, vol.10, pp.117-127, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türkiye’nin İlk Kadın Jeolog ve Deprem Uzmanı

Jeoloji Müh Dergisi: Mavi Gezegen, vol.23, no.4, pp.1-15, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevcut Afet Planı Çerçevesinde Çalışanların Afete Hazırlığının Değerlendirilmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.75-85, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Partnership of FEMA with Istanbul Technical University

IAEM Bulletin, vol.29, no.9, pp.19-20, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Women in Science and Engineering in Turkey

Konstructive, vol.282, pp.21-23, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Exploring Submarine Earthquake Geology in the Marmara Sea

EOS Trans, vol.83, no.21, pp.229-236, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Drilling underneaths Fire and Ice at Southeast Greenland Margin

EOS, vol.75, pp.401-406, 1994 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küresel Hedefler ve Afet Dirençlilik

Uluslararası Afet Dirençliliği Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 28 June 2019, pp.301-302

Dirençliliğin Sağlanması

Uluslararası Afet Dirençlilik Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 28 June 2019, pp.689-690

Afet Yönetiminde Son Durum

Uluslararası Kocaeli Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 25 - 28 September 2019, pp.33-34

Afet Dirençliliği Bakımından Erişilebilir Geçici Barınma

INTERNATIONAL DISASTER RESILIENCE CONGRESS, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 June 2019, pp.285-286

Kentsel Dirençlilik ve Kadın

Kadın Tasarım Mekan, İstanbul, Turkey, 8 - 09 March 2019, pp.6

Afet Sonrası Geçici Barınmada Erişilebilirlik ve Kadın

Kadın Tasarım Mekan Ulusal Sempozyum, İstanbul, Turkey, 8 - 09 March 2019, pp.7

Kırılganlıktan Kapasiteye

Özel gereksinimli Bireyler için Afet Risk Azaltma Çalıştayı, Eskişehir, Turkey, 11 - 14 February 2019, pp.9

Afete Dirençli Kentler/Disaster Resilient Cities

72. International Geological Congress, 25 - 31 January 2019, pp.133-134 Sustainable Development

Arktik Okyanusunun Termal Gelişimi

2. Kutup (Arktik ve Antarktika) Bilimleri Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 12 - 13 September 2018

Mekansal Planlama Kapsamındaki Mekânsal Risklerin Yönetiminde Peyzaj Fonksiyonları ve Peyzaj Hassasiyetinin Tanımlanması

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018

Afet Arkeolojisi

TURQUA, 2 - 05 May 2018

Disaster Archaeology

TURQUA, İstanbul, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.28-29

A REVIEW OF THE ROLE OF GEOSCIENCES IN DISASTER MANAGEMENT

71. Türkiye Jeoloji Kurultayıı, 23 - 25 April 2018

PIONEERS IN OUR GEOLOGICAL CULTURAL HISTORY

71. Türkiye Jeoloji Kurultayıı, 23 - 25 April 2018

YEREL AFET RİSK YÖNETİMİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI

20. Türkiye Afet Yönetimi Yuvarlak Masa Toplantısı, Turkey, 16 March 2018

JULES VERNE ROMANLARINDA YERBİLİMLERİ

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10 - 14 April 2017, pp.828-829

Gender Sensitive Disaster Risk Management, Mainstreaming and dissemmination

Building Bridges within the Gender andWomen's Studies Community in Turkey Project, Ankara, Turkey, 9 - 11 October 2015, pp.210

A Mitigation Model for Disaster Risk sensitive Planning

5. Kocaeli Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015

AFET YÖNETİMİNDE TOPLUMSAL RISK DEGERLENDIRME ARAÇLARI: TUZLA ÖRNEĞİ

5TH INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015, pp.238

Gender-sensitive Disaster Management

5. Kocaeli Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015

Sürdürülebilir Afet Risk Yönetimine Dair

5. Uluslarası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2015, 10 - 12 June 2015, pp.42-43

A Mitigaton Model For Disaster Risk Based Planning

5. International Earthquake Symposium Kocaeli 2015, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015, pp.215

A Mitigation Model for Disaster Risk-Based Planning

5.International Kocaeli Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015, pp.215

AFETE DUYARLI PLANLAMA İÇİN RİSK VE ZARAR AZALTMA

66. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Turkey, 5 - 09 April 2013, pp.142

Disaster based planning and risk reduction

Geological Congress of Turkey, Turkey, 5 - 09 April 2013 Sustainable Development

Geo-Hazards around the Mediterreanean Sea and Disaster Risk Reduction

EUG General Assembly, Viyana, Austria, 04 April 2011, vol.13 Sustainable Development

Coastal Hazards and Disaster Risk Reduction around Mediterranean Sea

CIESM 42nd Workshop, Nicosia, Cyprus (Gkry), 02 February 2011 Sustainable Development

A missing provenance sandstone petrography and detrital zircon rutie geochronology of the Carboniferous flysch of the Istanbul Zone

Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Geological Society of America, 4 - 08 October 2010

Detrital rutile ages from the Carboniferous flysch of the Istanbul Zone, Turkey: New Insights for Provenance Studies

GSA Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia Symposium, Geological Society of America, Ankara, Turkey, 04 October 2010, pp.67

Case Study: Seismic Microzonation and Scenario-based Earthquake Risk Analysis Studies for Istanbul

World Bank Institute, Risk Analysis Expert Workshop, Yeni Delhi, India, 02 February 2010

Seismic Microzonation and Scenario-based Earthquake Risk Analysis Studies for Istanbul

Risk Analysis Expert Workshop, Yeni Delhi, India, 2 - 05 February 2010, pp.12-17

Status of Women Academics in Earth Sciences

Beyond the Glass Ceiling: Women Academics in Technology and Life Sciences Across Europe, UNICAFE Conference, İstanbul, Turkey, 11 November 2009 Sustainable Development

Jeolojide Kadın: Türkiye-Dünya karşılaştırması

59. Jeoloji Mühendisleri Odası Kurultayı, Ankara, Turkey, 05 April 2006, pp.70

Marmara Denizi derin deniz çökellerinin kaynağının araştırılması

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, Turqua-V, İstanbul, Turkey, 02 June 2005, pp.62-65

Kuzey Marmara kıyı morfolojisi ve kıyı akıntılarının modern kumların oluşumuna etkisi

Türkiye Kuvaterner Sempozyum, Turqua-V, İstanbul, Turkey, 02 June 2005, pp.262

Female students and women geoscientists in Turkey

13th Int’l Conference of Women Engineers and Scientists, Seoul, South Korea, 20 June 2005 Sustainable Development

Current Status of women in Geosciences: A case study from Turkey

32nd Int’l Geological Congress, Floransa, Italy, 09 June 2004, vol.226, no.6, pp.1030 Sustainable Development

Coastal processes investigated using heavy-minerals in the modern beach sands of the Marmara Sea

32nd Int’l Geological Congress, Floransa, Italy, 08 June 2004, vol.239, no.8, pp.1077

Coastal morphology and natural vulnerability along the Marmara beaches

IX. International Symposium on natural and Human-made hazards, Disaster Mitigation in the Perspective of the New Millennium, 03 October 2002

Erken Kuvaterner’de Meriç Nehiri Marmara’ya mı akıyordu?

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, Turkey, 21 May 2001, vol.52

North Anatolian Fault System under the Marmara Sea

ITU-IAHS International Conference on the Kocaeli Earthquake, 09 September 1999, pp.9-15

Meriç ve Ergene nehirleri Pliyosen’de Marmara Denizi’ne mi akıyordu?

Türkiye denizlerinde Jeoloji-Jeofizik Araştırmaları Çalıştayı-V, Ankara, Turkey, 24 May 1999, pp.75-78

Marmara Denizi nasıl oluştu?

Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, Turkey, 02 November 1998, pp.34-35

Marmara Denizi'nin batı kesiminin oluşumunda Ganos Fayı'nın rolü

Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı-II, Turkey, 02 June 1998, pp.17

Marmara Denizi'ndeki Tekirdağ Havzasının oluşumu

Türkiye Deniz Araştırmaları Çalıştayı-IV, Turkey, 14 May 1998, pp.1-3

Ege bölgesinde ısı akısı araştırmaları

Ulusal Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programı Çalıştayı I, İstanbul, Turkey, 08 April 1996, pp.38-44

Evidence for migratory fracture zones along the propagating Knipovich Ridge, Arctic Ocean

AGU, Maryland, United States Of America, 19 April 1993, vol.74, no.43, pp.562

Thermal Modeling of the Yermak Plateau within the Norwegian-Greenland Sea, Arctic Ocean

American Geopsical Union, Maryland, United States Of America, 23 January 1990, vol.71, pp.622

Books & Book Chapters

Risk Azaltma

in: Acil Durum ve Afet Yönetimine Giriş, Kadıoğlu M., Okay N., Akman N., Editor, Atatürk Üniversitesi, 2015

Coastal Geo-Hazards around the Mediterranean Sea and Disaster Risk Reduction

in: Marine Geo-hazards in the Mediterranean, Briand F, Editor, CIESM, Monaco-Ville, pp.125-132, 2011

Zarar Azaltma Prensipleri

İTÜ Yayınları, İstanbul, 2001

Doğu Akdeniz’in Tektoniği

in: Türkiye Denizleri ve Çevre Alanlarının Jeolojisi, Görür, Naci, Editor, TÜBİTAK, 1998

Initial Reports 152

Texas AM University, Texas, 1994

Conjugate Volcanic Passive Margin and Oceanic Plateau Development

in: Large Igneous Provinces, Coffin, M.F., Eldholm O., Editor, Wiley, Washington, pp.29-46, 1991

Episodes in the Encyclopedia

Encylopedia of Crisis Management

Sage, London/New Delhi , pp.1, 2013 Creative Commons License

Disaster Relief Encylopedia

Sage, London/New Delhi , pp.632-638, 2011 Creative Commons License

Other Publications