Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ecosystem services-based multi-criteria assessment for ecologically sensitive watershed management

ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, cilt.22, sa.3, ss.2431-2450, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

An ecosystem services-based approach for decision-making in urban planning

Journal of Environmental Planning and Management, cilt.63, sa.3, ss.433-452, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A pelagic upper devonian sequence in Sarıyer, İstanbul

Turkish Journal of Earth Sciences, cilt.29, sa.5, ss.785-797, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Special issue

International Journal of Managing Projects in Business, cilt.7, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Upper Eocene olistostromes two contrasting basement types and the initiation of the southern Thrace basin NW Turkey

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.19, ss.1-25, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Tectonically induced Quaternary drainage diversion in the northeastern Aegean

JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY, cilt.159, ss.393-399, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tectonically induced Quaternary drainage diversion in northeastern Aegean

Journal Of The Geological Society, sa.159, ss.1-7, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

7 million years of glaciation in Greenland

Science, sa.264, ss.952-955, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The thermal rejuvenation of the Yermak Plateau (Arctic Ocean)

Marine Geophysical Researches, cilt.15, sa.4, ss.243-263, 1993 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Afet Risk Yönetiminde Yaklaşımlar

Mimar ve Mühendis, sa.109, ss.54-57, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kırılganlıktan Kapasite Geliştirmeye

Resilience, cilt.3, sa.1, ss.85-99, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Participatory Approach to Improve Local Resilience in Düzce

Resilience, cilt.2, sa.2, ss.131-143, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi

Resilience, cilt.2, sa.1, ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Afete Dirençli Kentler için Risk Azaltma

Şehir Toplum, cilt.10, ss.117-127, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’nin İlk Kadın Jeolog ve Deprem Uzmanı

Jeoloji Müh Dergisi: Mavi Gezegen, cilt.23, sa.4, ss.1-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevcut Afet Planı Çerçevesinde Çalışanların Afete Hazırlığının Değerlendirilmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.75-85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Partnership of FEMA with Istanbul Technical University

IAEM Bulletin, cilt.29, sa.9, ss.19-20, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Women in Science and Engineering in Turkey

Konstructive, cilt.282, ss.21-23, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Exploring Submarine Earthquake Geology in the Marmara Sea

EOS Trans, cilt.83, sa.21, ss.229-236, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Drilling underneaths Fire and Ice at Southeast Greenland Margin

EOS, cilt.75, ss.401-406, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Küresel Hedefler ve Afet Dirençlilik

Uluslararası Afet Dirençliliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2019, ss.301-302

Dirençliliğin Sağlanması

Uluslararası Afet Dirençlilik Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2019, ss.689-690

Afet Yönetiminde Son Durum

Uluslararası Kocaeli Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2019, ss.33-34

Afet Dirençliliği Bakımından Erişilebilir Geçici Barınma

INTERNATIONAL DISASTER RESILIENCE CONGRESS, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2019, ss.285-286

Kentsel Dirençlilik ve Kadın

Kadın Tasarım Mekan, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019, ss.6

Afet Sonrası Geçici Barınmada Erişilebilirlik ve Kadın

Kadın Tasarım Mekan Ulusal Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Mart 2019, ss.7

Kırılganlıktan Kapasiteye

Özel gereksinimli Bireyler için Afet Risk Azaltma Çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 11 - 14 Şubat 2019, ss.9

Afete Dirençli Kentler/Disaster Resilient Cities

72. International Geological Congress, 25 - 31 Ocak 2019, ss.133-134

Arktik Okyanusunun Termal Gelişimi

2. Kutup (Arktik ve Antarktika) Bilimleri Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Eylül 2018

Mekansal Planlama Kapsamındaki Mekânsal Risklerin Yönetiminde Peyzaj Fonksiyonları ve Peyzaj Hassasiyetinin Tanımlanması

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018

Afet Arkeolojisi

TURQUA, 2 - 05 Mayıs 2018

Disaster Archaeology

TURQUA, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.28-29

A REVIEW OF THE ROLE OF GEOSCIENCES IN DISASTER MANAGEMENT

71. Türkiye Jeoloji Kurultayıı, 23 - 25 Nisan 2018

PIONEERS IN OUR GEOLOGICAL CULTURAL HISTORY

71. Türkiye Jeoloji Kurultayıı, 23 - 25 Nisan 2018

YEREL AFET RİSK YÖNETİMİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI

20. Türkiye Afet Yönetimi Yuvarlak Masa Toplantısı, Türkiye, 16 Mart 2018

Afete Duyarlı Planlama Süreçleri İle Yerbilimleri Verilerinin Bütünleştirilmesi: İstanbul İlçeleri Örnek Çalışmaları

İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 5- Kent ve Jeoloji, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.1

JULES VERNE ROMANLARINDA YERBİLİMLERİ

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10 - 14 Nisan 2017, ss.828-829

MEKÂNSAL PLANLAMADA ÇOKLU-TEHLİKEYE DAYALI RİSK AZALTMA STANDARDİZASYONU

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017

Gender Sensitive Disaster Risk Management, Mainstreaming and dissemmination

Building Bridges within the Gender andWomen's Studies Community in Turkey Project, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2015, ss.210

A Mitigation Model for Disaster Risk sensitive Planning

5. Kocaeli Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015

AFET YÖNETİMİNDE TOPLUMSAL RISK DEGERLENDIRME ARAÇLARI: TUZLA ÖRNEĞİ

5TH INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015, ss.238

Gender-sensitive Disaster Management

5. Kocaeli Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015

Sürdürülebilir Afet Risk Yönetimine Dair

5. Uluslarası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2015, 10 - 12 Haziran 2015, ss.42-43

A Mitigaton Model For Disaster Risk Based Planning

5. International Earthquake Symposium Kocaeli 2015, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015, ss.215

A Mitigation Model for Disaster Risk-Based Planning

5.International Kocaeli Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015, ss.215

AFETE DUYARLI PLANLAMA İÇİN RİSK VE ZARAR AZALTMA

66. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2013, ss.142

Disaster based planning and risk reduction

Geological Congress of Turkey, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2013

Geo-Hazards around the Mediterreanean Sea and Disaster Risk Reduction

EUG General Assembly, Viyana, Avusturya, 04 Nisan 2011, cilt.13

Coastal Hazards and Disaster Risk Reduction around Mediterranean Sea

CIESM 42nd Workshop, Nicosia, Kıbrıs (Gkry), 02 Şubat 2011

A missing provenance sandstone petrography and detrital zircon rutie geochronology of the Carboniferous flysch of the Istanbul Zone

Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Geological Society of America, 4 - 08 Ekim 2010

Detrital rutile ages from the Carboniferous flysch of the Istanbul Zone, Turkey: New Insights for Provenance Studies

GSA Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia Symposium, Geological Society of America, Ankara, Türkiye, 04 Ekim 2010, ss.67

Case Study: Seismic Microzonation and Scenario-based Earthquake Risk Analysis Studies for Istanbul

World Bank Institute, Risk Analysis Expert Workshop, Yeni Delhi, Hindistan, 02 Şubat 2010

Seismic Microzonation and Scenario-based Earthquake Risk Analysis Studies for Istanbul

Risk Analysis Expert Workshop, Yeni Delhi, Hindistan, 2 - 05 Şubat 2010, ss.12-17

Status of Women Academics in Earth Sciences

Beyond the Glass Ceiling: Women Academics in Technology and Life Sciences Across Europe, UNICAFE Conference, İstanbul, Türkiye, 11 Kasım 2009

Jeolojide Kadın: Türkiye-Dünya karşılaştırması

59. Jeoloji Mühendisleri Odası Kurultayı, Ankara, Türkiye, 05 Nisan 2006, ss.70

Marmara Denizi derin deniz çökellerinin kaynağının araştırılması

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, Turqua-V, İstanbul, Türkiye, 02 Haziran 2005, ss.62-65

Kuzey Marmara kıyı morfolojisi ve kıyı akıntılarının modern kumların oluşumuna etkisi

Türkiye Kuvaterner Sempozyum, Turqua-V, İstanbul, Türkiye, 02 Haziran 2005, ss.262

Female students and women geoscientists in Turkey

13th Int’l Conference of Women Engineers and Scientists, Seoul, Güney Kore, 20 Haziran 2005

Current Status of women in Geosciences: A case study from Turkey

32nd Int’l Geological Congress, Floransa, İtalya, 09 Haziran 2004, cilt.226, sa.6, ss.1030

Coastal processes investigated using heavy-minerals in the modern beach sands of the Marmara Sea

32nd Int’l Geological Congress, Floransa, İtalya, 08 Haziran 2004, cilt.239, sa.8, ss.1077

Coastal morphology and natural vulnerability along the Marmara beaches

IX. International Symposium on natural and Human-made hazards, Disaster Mitigation in the Perspective of the New Millennium, 03 Ekim 2002

Tectonically induced drainage diversion of Meriç (Maritsa) River from the Marmara Sea into the northeastern Aegean Sea

1st Int. Symposium of the Faculty of Mines (ITU) on Earth Sciences, 16 Mayıs 2002, ss.21

Erken Kuvaterner’de Meriç Nehiri Marmara’ya mı akıyordu?

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, Türkiye, 21 Mayıs 2001, cilt.52

North Anatolian Fault System under the Marmara Sea

ITU-IAHS International Conference on the Kocaeli Earthquake, 09 Eylül 1999, ss.9-15

Meriç ve Ergene nehirleri Pliyosen’de Marmara Denizi’ne mi akıyordu?

Türkiye denizlerinde Jeoloji-Jeofizik Araştırmaları Çalıştayı-V, Ankara, Türkiye, 24 Mayıs 1999, ss.75-78

Marmara Denizi nasıl oluştu?

Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, Türkiye, 02 Kasım 1998, ss.34-35

Marmara Denizi'nin batı kesiminin oluşumunda Ganos Fayı'nın rolü

Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı-II, Türkiye, 02 Haziran 1998, ss.17

Marmara Denizi'ndeki Tekirdağ Havzasının oluşumu

Türkiye Deniz Araştırmaları Çalıştayı-IV, Türkiye, 14 Mayıs 1998, ss.1-3

Ege bölgesinde ısı akısı araştırmaları

Ulusal Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programı Çalıştayı I, İstanbul, Türkiye, 08 Nisan 1996, ss.38-44

Evidence for migratory fracture zones along the propagating Knipovich Ridge, Arctic Ocean

AGU, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri, 19 Nisan 1993, cilt.74, sa.43, ss.562

Thermal Modeling of the Yermak Plateau within the Norwegian-Greenland Sea, Arctic Ocean

American Geopsical Union, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri, 23 Ocak 1990, cilt.71, ss.622

Kitap & Kitap Bölümleri

Risk Azaltma

Acil Durum ve Afet Yönetimine Giriş, Kadıoğlu M., Okay N., Akman N., Editör, Atatürk Üniversitesi, 2015

Coastal Geo-Hazards around the Mediterranean Sea and Disaster Risk Reduction

Marine Geo-hazards in the Mediterranean, Briand F, Editör, CIESM, Monaco-Ville, ss.125-132, 2011

Zarar Azaltma Prensipleri

İTÜ Yayınları, İstanbul, 2001

Doğu Akdeniz’in Tektoniği

Türkiye Denizleri ve Çevre Alanlarının Jeolojisi, Görür, Naci, Editör, TÜBİTAK, 1998

Initial Reports 152

Texas AM University, Texas, 1994

Conjugate Volcanic Passive Margin and Oceanic Plateau Development

Large Igneous Provinces, Coffin, M.F., Eldholm O., Editör, Wiley, Washington, ss.29-46, 1991

Ansiklopedide Bölümler

Encylopedia of Crisis Management

Sage, London/New Delhi , ss.1, 2013 Creative Commons License

Disaster Relief Encylopedia

Sage, London/New Delhi , ss.632-638, 2011 Creative Commons License

Diğer Yayınlar