Education Information

Education Information

  • 1992 - 1995 Doctorate

    Istanbul University, Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kimyasal Oşinografi (Dr), Turkey

Dissertations

  • 1995 Doctorate

    Besin elementlerinin, atıksuların ve toksik maddelerin kesikli ve sürekli sistemlerde fitoplanktonların üreme kinetiklerine etkileri".

    İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü, Kimyasal Oşinografi (Dr)