Education Information

Education Information

 • 1995 - 2001 Doctorate

  Istanbul Technical University, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Turkey

 • 1991 - 1995 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Doğrusal olmayan sistemlerin bulanık modellenmesi ve yeni bir genetik arama algoritması ile en iyi kontrolör tasarımı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi

 • 1995 Postgraduate

  Bulanık kontrolör karar tablosunun genetik algoritmalarla oluşturulması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi