Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl), Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Bor sübstitüe ftalosiyaninler ve öncü bileşikleri

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 2007 Postgraduate

  Sodyum Bor Hidrür ile Çeşitli İndirgenme Reaksiyonları

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl)

Foreign Languages

 • English