Education Information

Education Information

  • 1990 - 1996 Doctorate

    Bogazici University, Instıtute Of Scıence, Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

  • 1996 Doctorate

    Design and performance evaluation of a banyan network based interconnection structure for ATM switches

    Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli)