Education Information

Dissertations

  • 2016 Postgraduate

    Heyelan envanter bilgilerinin toplanmasına yönelik MCBS ve İHA entegrasyonu olanaklarının araştırılması

    Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği