Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Turkey

 • 2017 - Continues Under Graduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon (Open Educatıon), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Turkey

 • 2018 - 2021 Post Graduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Turkey

 • 2018 - 2019 Post Graduate

  Piri Reis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Turkey

 • 2010 - 2016 Under Graduate

  Piri Reis University, Faculty Of Marıtıme, Department Of Marıne Transportatıon Management Engıneerıng, Turkey