İşbirlikli planlama ve yönetişim: Sarıyer Pınar Mahallesi örneğinde modeller


Event Category: Workshop Organization

Activity Type: Symposium

Organized Event Year: 2019