General Information

Institutional Information: Maden, Jeoloji Mühendisliği
Research Areas: Technical Sciences, Geological Engineering, Ore Deposits-Geochemistry, Applied Geology

Names in Publications: Örgün, Yüksel, Tutay, Yüksel Örgün

Metrics

Publication

137

Citation (WoS)

25

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

63

H-Index (Scopus)

5

Project

23

Thesis Advisory

9

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümün’ den mezun oldu. 1984 yılında İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Topuk-Göynükbelen (Orhaneli-Bursa) yöresi nikel oluşumlarının kökensel incelenmesi” başlıklı doktora tezi çalışmasını tamamlayarak Mart 1993 de Doktor unvanı almıştır. Dr. Örgün Tutay 2000 yılı Kasım ayında Doçent, Ocak 2008 de Profesörlüğe yükseltilmiştir.

Doktora sonrası ağırlıkla Jeokimya, Hidrojeokimya, Hidrojeoloji, Doğal radyoaktivite ve Tıbbi Jeoloji konularında çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu kapsamda birçok araştırma projesi yürütmüş,  danışmanlığında 7 Yüksek Lisans ve bir Doktora tez çalışması tamamlanmıştır. Halen danışmanlığında 1 yüksek lisans 2 doktora tez çalışması devam etmektedir

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Jeoloji Mühendisleri Odasına (JMO) üye olan Yüksel Örgün Tutay, 1994 yılından itibaren JMO İstanbul Şubesi yönetim kurulunda ve komisyonlarda değişik görevlerde bulunmuştur. Kendisi 2008-2010 ve 2014-2016 dönemlerinde Şube başkanlığı görevinde bulunmuştur; Şubenin 17. Dönem başkanlığı görevi halen devam etmektedir.

Kendisi aynı zamanda 2008-2014 yılları arası üç dönem JMO-Bilimsel Teknik Kurul Üyeliği yapmıştır.

Dr. Örgün Tutay 2014 yılında 4 yıllığına UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi üyeliğine seçilmiştir.

Dr Örgün Tutay halen İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir.

Contact

Email
orgun@itu.edu.tr
Web Page
http://www.akademi.itu.edu.tr/orgun
Office
Maden Fakültesi A300b
Address
İTÜ Maden Fak. Jeoloji Müh. Bölümü 34469 Maslak Istanbul