Announcements & Documents

Mühendislik Etiği Desr Notu
Lecture Note
3/15/2018

Jeoloji Bölümünde verilen ETK101 kodlu ders kapsamında öğrenciler için hazırlanan ders notu

ETIK DERSI DERS NOTU 2017-2018 baha....pdf Creative Commons License

Sedimanter Maden Yatakları Ders Notu
Lecture Note
3/15/2018

Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde okutulan JEO339 ve JEO321 kodlu Maden Yatakları dersi kapsamında okutulan "Sedimanter Maden yatakları" bölümü için hazırlanmıştır.

2017-2018 Donemi SEDİMANTER MADEN Y....pdf Creative Commons License

Magmatik maden yatakları ders notu
Lecture Note
3/15/2018

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendsliği Bölümünde okutulmakta olan JEO 339 ve JEO 321 kodlu "Maden Yatakları" Dersi kapsamında okutulan"Mamatik Maden Yatakları bölümü" için hazırlanmış ders notudur.

MAGMATİK MADEN YATAKLARI Ders notu.....pdf Creative Commons License