Education Information

Education Information

 • 1987 - 1993 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 1983 - 1986 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1979 - 1983 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1993 Doctorate

  Topuk-Göynükbelen (Orhaneli-Bursa) yöresi nikel oluşumlarının kökensel incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji

 • 1986 Postgraduate

  Serpantinleşme olayı ve Hatay-Kızıldağ’dan alınmış serpantin örneklerinin incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji

Foreign Languages

 • English