Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.

    İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

  • Doktora Health-Related Risks of Environmental Facilities

  • Lisans ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

  • Lisans ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

  • Doktora BULKİNG AND FOAMİNG PROBLEMS İN BİOLOGİCAL TREATMENT SYSTEMS