Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dynamic response analysis of trapezoidal basins on numerical models

5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2020, Prague, Czech Republic, 1 - 05 September 2020, vol.960 identifier identifier

Estimation of Shear Strain at Surface Soil Layer by 1D Dynamic Analysis and Microtremor Measurement for a Specific Site

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Turkey, 13 - 17 September 2018, pp.100-108

Zemin Büyütmesine Anakaya Eğimi Etkisi: Bir ve İki Boyutlu Davranış

Teoriden Uygulamaya Geoteknik Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018, pp.120-128

Zeminde Deprem Nedeniyle Oluşacak Kayma Deformasyonun Mikrotremorlar İle Tahmini

7. Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2017, pp.100-112

Depremden Etkilenen Tünel Zemininin Dinamik Davranışı

Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016 (International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016), Karabük, Turkey, 2 - 04 March 2016, pp.274-279

Türkiye İnşaat Sektöründe Yapı Makinaları Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 16 September 2012, pp.112-120