Araştırma Alanları

  • Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği

  • Hidroloji-Hidrometeoroloji

  • Harita Mühendisliği-Geomatik

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri

  • Uzaktan Algılama

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Uygulamalı Jeoloji

  • Mühendislik Jeolojisi (Temel, Deprem, Baraj, Gölet)

  • Mühendislik ve Teknoloji