Education Information

Education Information

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

 • 1999 - 2003 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Tetrakis(hidroksietiltia)ftalosiyanin'den yeni bileşiklerin sentezi ve karakterizasyonu

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2003 Postgraduate

  Tetra (2-naftiloksi) sübstitüe ftalosiyaninler

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • English