Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 2000 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2000 Doktora

  Metropoliten Kent Çeperindeki Yerleşimlerde Yapısal Dinamikler: İstanbul Metropoliten Kent Çeperi Örneği

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama

 • 1995 Yüksek Lisans

  Yeni İmar Yasası Döneminde İstanbul Kıyı Bandındaki Uygulamaların Değerlendirilmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama

Yabancı Diller

 • İngilizce