Doç.Dr.

Şenel Özdamar


Maden

Jeoloji Mühendisliği

Eğitim Bilgileri

1998 - 2009

1998 - 2009

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr), Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Yl), Türkiye

1988 - 1993

1988 - 1993

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Ilgın (Konya) kuzeyindeki yüksek potasyumlu metamorfik kayaçların jeolojik ve petrolojik incelemesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr)

1998

1998

Yüksek Lisans

Avcıkoru-Domalı-Sofular yöresi (Şile-İstanbul) kömüraltı killerinin mineralojik incelemesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Yl)

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Teknik Bilimler, Jeoloji Mühendisliği , Mineraloji-Petrografi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2009 - 2018

2009 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği BölümüAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 71

h-indeksi (WOS): 6