Education Information

Education Information

 • 2002 - 2009 Doctorate

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Ve Müzik Teorisi (Dr), Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1994 - 1999 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Devlet Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Popülerleşme sürecinde Türk müziği ve bu süreçte bir bestekâr: Sadettin Kaynak

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Ve Müzik Teorisi (Dr)

 • 2002 Postgraduate

  Müzisyenlerin işitme fonksiyonlarında odyometrik analiz

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü