Education Information

Education Information

  • 1989 - 1997 Doctorate

    Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Turkey