Araştırma Alanları

  • Temel Bilimler

  • Matematik

  • Diferansiyel denklemler

  • Dinamik Sistemler ve Ergodik Kuramı

  • Kısmi diferansiyel eşitlikler